Thanh treo, Pát Treo Inox 304

"Chúng tôi với mong muốn đem sản phẩm tốt và chi phí thấp nhất đến với khách hàng"